Анализ на Антикорупционния фонд: Все повече дела-шамари се завеждат срещу журналисти

Антикорупционният фонд (АКФ) представи доклада си „Цената на свободното слово. Анализ на съдебни производства с характеристиките на SLAPP в България“. Това е първи опит за систематичен обзор и анализ на натрупаната в български съдилища правна практика по т. нар. „стратегически дела срещу публично участие“, известни с английския акроним SLAPP (на англ. шамар, бел. ред.), срещу журналисти и граждански активисти в България за периода 2000 г. – март 2023 г.

Докладът включва анализ и коментар на практиката на българските съдилища по 65 граждански, наказателни, административнонаказателни и дисциплинарни производства, носещи белези на SLAPP, за последните 20 години, както и три решения на Европейския съд по правата на човека срещу България по случаи с елементи на SLAPP.Продължете с четенето