22 съдии готови да разследват главния прокурор и неговите заместници по новия механизъм

С решение на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, прието на заседание днес, е одобрен списък по чл. 112, ал. 6 от Закона за съдебната власт. В него са включени 22 съдии, отговарящи на законовите изисквания, съобщиха от ВКС:Продължете с четенето