ГОЛЕМИТЕ УБИЙСТВА: Стоил Славов – 19.01.2004

От книгата на Анна Заркова „Големите убийства“

Взривът за него е с дъх на петрол

ТУКА Е СТРАШНО! Избухнал е асансьорът! Мирише гадно, на кръв и на дим… За брат ти не знам още нищо… Видели са го само като влиза…

Думите са на младо момиче, което преглъща сълзите си. Ръцете му треперят до такава степен, че изпуска мобилния телефон. Една жена го вдига от земята и пита през плач:

Защо не кажеш, че си го видяла мъртъв? Кажи си и това е…

Продължете с четенето