Рекламна пауза

Ще спре ли законовата забрана облъчването да залагаме, или само ще го промени

Ясен Люцканов

Изминаха три дни от публикуването в „Държавен вестник“ на промените в Закона за хазарта (ЗХ), с които се забранява рекламата на хазартни игри и те влизат в сила.

Извън темите как това ще отрази на двете най-големи телевизии и как – на разпределението в сектора, засега остава встрани въпросът – наистина ли вече няма да ни облъчват да залагаме.Продължете с четенето