ОТ ВАПЦАРОВ ДО ЖИВКОВ И ОСТАНАЛИТЕ: Четата на Пенчо Кубадински с измислени картечници

От книгата на Анна Заркова „От Вапцаров до Живков и останалите“

ГЛАВА ПЕТА

Докладват му в кръчмата за мощно въоръжение, за да респектират селяните

„ТЕЛЕГРАМА

Бърза. До Министерството на вътрешните работи и народното здраве.

29 септември 1943 г.

На 28-и того в 20 часа и половина около 25 души нелегални, водени от избягалия войник Пенчо Пенев от село Лозница, блокирват село Монастирци, Лознишка община, арестуват кметския наместник и за- дигат една стара пушка и слушалката на общинския телефон, и пререзват телефонната жица.

Продължете с четенето