Пламен Киров

Проф. Пламен Киров: Аз бих искал да се опарим от мажоритарните избори

С професора по конституционно право Пламен Киров разговаря Анна Заркова

– Първото заседание на новото 45-то Народно събрание се проведе, проф. Киров, по призива на група интелектуалци, не в новата, а  в старата му сграда.  Каква символика виждате вие в това?

Продължете с четенето