ОТ ВАПЦАРОВ ДО ЖИВКОВ И ОСТАНАЛИТЕ: Майката на суперполицая Гешев го пропуска в завещанието си

От книгата на Анна Заркова „От Вапцаров до Живков и останалите“

ГЛАВА ТРЕТА

Душманинът на комунистите замесен в кражба

„СТРОГО ПОВЕРИТЕЛНО

До Началника на Държавна сигурност От Началника на Разложкия гарнизон

Донасям, че през март 1934 г. в Разлог бе разкрита конспиративна комунистическа организация. Понеже в същата бяха замесени и войници, в окръга се въведе военно положение. Наложи се да поискаме от вас един опитен агент, добре запознат с методите на пропаганда и действие на нелегалната комунистическа организация. Такъв беше изпратен – вашият агент, групов началник Никола Гешев. Той напълно оправда възложените му надежди. Още с явяването му в гарнизона с амбиция и жар започна работа. Благодарение на неговата добра полицейска подготовка, опитност, познаване на методите на комунистите и вложения труд, усърдие, амбиция и съзнание за ползотворната работа, която върши за родината си, Никола Гешев успя да разкрие, че в Разлог е бил Окръжният комитет на комунистите, от който са се разширявали околни комитети и селски групи. Тук е бил и комсомолът им. Разкриха се всичките им явки, шифър, симпатични мастила и пр. и се заловиха лицата. В резултат на тази дейност на Никола Гешев бидоха арестувани и впоследствие осъдени от Софийския полеви военен съд 20 души комунисти, които сега се намират в затвора.

Изказвам му благодарност от името на службата.“

Документът се намира в досието на Гешев – най-одумваният полицейски детектив на България от периода между двете световни войни.

Продължете с четенето