ГОЛЕМИТЕ УБИЙСТВА: Мартин Борилски – 18.07.2000

От книгата на Анна Заркова „Големите убийства“

Процесът за убийството показа недъзите на българското правораздаване

ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ И СТОЯН СТОИЧКОВ са убили на 18 юли 2000 година студента по право Мартин Борилски. Според Върховния касационен съд косвените доказателства, събрани около кръвопролитието, водят „само и единствено“ до този извод.

Ето защо магистратите пращат подсъдимите в килии, където да лежат съответно 19 и 17 години.Продължете с четенето