Служебното правителство внася новия антикорупционен закон и в следващия парламент

Министерският съвет одобри проект на Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, съобщи правителствената пресслужба. Законът предвижда създаването на нова антикорупционна комисия и промени в правомощията на действащата Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Реформата е част от Националния план за възстановяване и устойчивост.Продължете с четенето