ГОЛЕМИТЕ УБИЙСТВА: Женята – 05.11.2003

От книгата на Анна Заркова „Големите убийства“

Наследникът на Поли Пантев погребан на рождения му ден

5 НОЕМВРИ 2003 година. Шест часа след убийството на Евгени Стефанов-Женята в кафенето на къпалнята „Мария Луиза“ в София се събират негови съратници – същите, които два дни по-късно ще сложат на гроба му бели венци с надписи:
„От Иво и момчетата“, „От Методи и момчетата“.Продължете с четенето