ОТ ВАПЦАРОВ ДО ЖИВКОВ И ОСТАНАЛИТЕ: Григор Шопов бяга от Държавна сигурност, преди да я оглави

От книгата на Анна Заркова „От Вапцаров до Живков и останалите“

ГЛАВА ПЕТНАЙСЕТА

Шефът на Живковата ДС арестуван като ученик

„ЗАПИСКА НА СТОЛИЧНАТА КОННА СТРАЖА

6 май 1935 г.

До Началника на политическата полиция

От Началника на конната стража Салабашев Изпращам ви, г-н началник, лицата Никола Петков, Никола Колев, Стойчо Стоев, Стоян Пешев и Григор Велков Стоянов, заловени снощи в село Панчарево, Софийско, от войника, който пази лагера, по съмнение, че са правили комунистическо събрание.“Продължете с четенето