ГОЛЕМИТЕ УБИЙСТВА: Васил Илиев – 25.04.1995

От книгата на Анна Заркова „Големите убийства“

Империята погребва с почести своя Нерон

БАЩАТА НА ИМПЕРИЯТА, известна като „борческа“, отнесе в гроба си и отговора на въпроса кому бе нужна неговата смърт.

Делото за разстрела на Васил Илиев е прекратено със стандартния мотив – „поради изтичане на законния му срок и липса на извършител на престъплението“.

Продължете с четенето