22 съдии готови да разследват главния прокурор и неговите заместници по новия механизъм

С решение на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, прието на заседание днес, е одобрен списък по чл. 112, ал. 6 от Закона за съдебната власт. В него са включени 22 съдии, отговарящи на законовите изисквания, съобщиха от ВКС:

​ – Теодора Стамболова – съдия във Върховния касационен съд, председател на отделение;

​ – Веселина Вълева – съдия в Апелативен съд – София;

​ – Георги Ушев – съдия в Апелативен съд – София;

​ – Пламен Дацов – съдия в Апелативен съд – София;

​ – Стефан Илиев – съдия в Апелативен съд – София;

​ – Весислава Иванова – съдия в Апелативен съд – София;

​ – Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна;

​ – Христина Иванова – съдия в Софийския градски съд;

​ – Вилислава Ангелова – съдия в Софийския градски съд;

​ – Даниела Борисова-Райчинова – съдия в Софийския градски съд;

​ – Иван Коев – съдия в Софийския градски съд;

​ – Петър Сантиров – съдия в Софийския градски съд;

​ – Петя Крънчева-Тропчева – съдия в Софийския градски съд;

​ – Атанас Атанасов – съдия в Софийския градски съд;

​ – Петър Стоицев – съдия в Софийския градски съд;

​ – Мирослава Тодорова – съдия в Софийския градски съд;

​ – Андрей Ангелов – съдия в Софийския градски съд;

​ – Даниела Талева – съдия в Софийския градски съд;

​ – Асен Попов – съдия в Окръжен съд – Варна;

​ – Светлозар Георгиев – съдия в Окръжен съд – Варна;

​ – Александър Иванов – съдия в Окръжен съд – Русе;

​ – Пепа Чиликова – съдия в Окръжен съд – Ямбол.

​Съгласно § 40 от обнародвания в бр. 48/02.06.2023 г. на „Държавен вестник“ Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от влизането в сила на закона Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд одобрява списък (по чл. 112, ал. 6 от Закона за съдебната власт) от действащи съдии на длъжност съдия във ВКС от Наказателната колегия или с ранг на съдия във ВКС от наказателните отделения на апелативните и окръжните съдилища, които последните седем години преди включването им в списъка са работили като съдии по наказателни дела, измежду които, при необходимост, на случаен принцип се разпределя преписката в случаите по чл. 411а и сл. от НПК (наличие на законен повод за започване на разследване срещу главния прокурор или от негов заместник). Съдиите се включват в списъка след изразено от тях писмено съгласие.

Списъкът по чл. 112, ал. 6 от Закона за съдебната власт, одобрен от Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, е публикуван в сайта на съда, секция „Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник“. В нея ежемесечно ще бъде публикуван актуален списък на получените от ръководителя на Наказателната колегия на ВКС материали по реда на чл. 411а и сл. от НПК/Глава тридесет и първа „а“ от НПК „Особени правила за разглеждане на дела за престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник“.

До момента са подадени пет сигнала до ВКС – два срещу изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов и три срещу отстранения Иван Гешев, който обаче вече напусна прокуратурата.

Posted in Какво ново, Право и ред, Свободни в словото and tagged , , .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *