Комитетът на министрите на Съвета на Европа приветства механизма за независимо разследване на главния прокурор

„Комитетът на министрите на Съвета на Европа (СЕ) приветства приемането на важни и дългоочаквани реформи, въвеждащи, механизъм за независимо разследване на главния прокурор“, се казва в прессъобщение на СЕ.

Поводът е проведеното от 5 до 7 юни редовно заседание на Комитета по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), в съответствие с надзорната му роля, съгласно чл. 46 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ).

Комитетът на министрите посочва като важна стъпка въвеждането на съдебен контрол на отказите за започване на разследване на тежки престъпления и някои други престъпления, засягащи нарушения на ЕКПЧ и корупция. И посочва, че това средство за защита ще бъде достъпно както за жертвите, така и за лицата, съобщили за престъпление.

По време на заседанието Комитетът разгледа групата дела „С.З./Колеви“ срещу България, които засягат основно системния проблем с неефективните наказателни разследвания, включително липсата на независимо разследване на главния прокурор. „На срещата присъства зам.-министърът на правосъдието Емил Дечев, което бе отбелязано, като сигнал за ангажимента на България за пълно изпълнение на решенията на ЕСПЧ“, съобщиха от Министерството на правосъдието.

В изказването си Дечев е изтъкнал, че „след дълги години невъзможност решенията на ЕСПЧ от групата „С.З./Колеви“ да бъдат ефективно изпълнени, поради липса на политически консенсус, успяхме да постигнем пробив в изключително сложна политическа ситуация. Значителните ни усилия, следва да бъдат взети предвид като ясен знак за нашата воля и решимост да предприемем конкретни и целенасочени мерки за изпълнението на тази група“.

Дечев е посочил още, че изпълнението на групата решения на ЕСПЧ е едно от най-сложните за страната ни, предвид сериозните конституционни въпроси и ограничения. Въпреки това, току-що постигнатото следва да се разглежда с цялата си значимост – като важна стъпка за силен политически консенсус относно необходимостта от по-прозрачна и отговорна прокуратура и по-ефективен наказателен процес, съответстващ на стандартите на Конвенцията, е казал зам.-министърът на правосъдието.

Комитетът на министрите е приветствал и информацията за приемането на измененията за защитата на жертвите, също насочени към повишаване на ефективността на разследванията на изнасилвания и сексуални посегателства.

В прессъобщението се отбелязва с интерес искането на България за техническа помощ от Съвета на Европа за по-нататъшно укрепване на гаранциите по отношение на повдигането на обвинения, намаляването на формализма на съдебния етап и подобряването на практиките по отношение на съдържанието, разглеждането и изменението на обвинителни актове. Комитетът приканва властите в България да оценят допълнително и да анализират приетите мерки, включително и евентуалното им укрепване чрез законодателни или конституционни реформи.

Комитетът на министрите отбелязва, че парламентът все още не е избрал нови членове на Висшия съдебен съвет и настоява този избор да се проведе по начин, който ефективно да намали влиянието на главния прокурор върху новия ВСС.

Posted in Какво ново, Право и ред, Свободни в словото and tagged , , .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *