България в сив списък на държави за пране на пари

България беше включена в „сивия списък“ на държавите, подлежащи на „засилено наблюдение“ от Организацията за борба с изпирането на пари Financial Action Task Force (FATF), а четири други държави, сред които Панама и Каймановите острови, бяха извадени от списъка, предаде АФП.

По този начин България се присъединява към 22 други юрисдикции в този списък, които имат „стратегически недостатъци в техните режими за борба“ срещу прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатации.

През октомври 2023 г. България пое политически ангажимент на високо ниво да работи с FATF и MONEYVAL (Комитетът от експерти за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма – бел.ред.) за укрепване на ефективността на своя режим за борба с изпирането на пари и борба с финансирането на тероризма, се казва още в съобщението.

От приемането на своя MER (Доклад за взаимна оценка – бел.ред.) през май 2022 г. България е постигнала напредък по препоръчаните действия за подобряване на международното сътрудничество. България ще работи за изпълнение на своя план за действие на FATF чрез:

(1) прилагане на националната си стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез приемане на цялостен план за действие;

(2) отстраняване на оставащите пропуски в техническото съответствие;

(3) демонстриране на първоначално прилагане на основан на риска надзор за оператори на пощенски парични преводи, доставчици на обмяна на валута и агенти за недвижими имоти;

(4) гарантиране, че информацията за действителните собственици, съхранявана в регистъра, е точна и актуална;

(5) завършване на внедряването на автоматизирана система

(6) подобряване на разследванията и съдебните преследвания на различни видове пране на пари в съответствие с рисковете, включително корупция в големи мащаби и организирана престъпност;

(7) гарантиране, че конфискацията се преследва като политическа цел;

(8) осигуряване на възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания във всички разследвания за тероризъм;

(9) отстраняване на пропуски в рамките на целевите финансови санкции;

(10) идентифициране на подмножеството НПО, които са най-уязвими към злоупотреби с тероризъм, и демонстриране на първоначално прилагане на базирано на риска наблюдение за предотвратяване на злоупотреби за целите на тероризма.

/БГНЕС/

Posted in Какво ново, Право и ред, Свободни в словото and tagged , .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *