#АПИгейт: ГДБОП разследва шефката на „Автомагистрали“ за инхаус към фирми на ДПС

„Война“ между Банкя и Сарая за „Хемус“? Изпълнителната директорка Десислава Христова е подписвала без търгoве заедно със Стоян Беличев

Николай Марченко, „Биволъ“

Изпълнителната директорка на „Автомагистрали“ ЕАД Десислава Христова е била запозната с подписването на т.нар. „инхаус“ (вътрешно възлагане без провеждане на конкурс) договори за АМ „Хемус“ през 2018 г. Тогава тя е била в борда на държавната пътна компания наред с кадъра на ГЕРБ Стоян Беличев. Христова е назначена на поста от служебната министърка на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова. През 2019 г. се е прочула след скандала #АПИГейт, публикуван от “Биволъ”. Беличев е споменат от Христова след заседанията на Комисията „Манолова“ като лобирал за фирмите на бившите управляващи начело с Бойко Борисов. Но пък Христова е заподозряна от разследващите за уреждане на фирми от обръчите на ДПС с договори, за членство в която партия тя многократно потвърждава публично. За участието на Христова в схемата сочат официалните доклади и писма на бившия ръководител отдел в „Автомагистрали“, изпратени до Виолета Комитова, шефа на МВР Бойко Рашков и новия министър на регионалното развитие Гроздан Караджов.

„Биволъ“ разполага с въпросните доклади и писма до министри, от които се вижда запазената доминанта на фирмите около Делян Пеевски в държавните поръчки за „Хемус“, свлачищата и др. проекти. Един от бившите зам.-председатели на ДПС дори посещава кабинета на Христова, след като Комитова блокира плащанията по АМ „Хемус“. Заради сигналите „нагоре“ УС на “Автомагистрали” (АМ ЕАД) уволнява подалия сигналите до МВР, ГДБОП и ДАНС отговорен служител още на 9 декември 2021 г. Именно той има основната роля в разкриването на скандалите около подизпълнителите на “Хемус”. Десислава Христова отказа на “Биволъ” да коментира казуса по същество.

Припомняме, че през януари 2019 г. “Биволъ” публикува статията за разговора между тогавашната членка на борда на “Автомагистрали” ЕАД Десислава Христова и един от ръководителите на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

А през юли 2021 г. по време на открито заседание на Комисията “Манолова” бившите ресорни министър на регионалното развитие Петя Аврамова, заместникът й Николай Нанков и тогавашен изпълнителен директор на АМ ЕАД Стоян Беличев са притиснати от депутатите и медиите за около 4 млрд. лв., раздадени по договори за директно възлагане – инхаус, на фирми, свързани с ГЕРБ и ДПС. Става дума за разследваните в момента договори за АМ “Хемус” и около 90 свлачища, по които са прибрани над 1 млрд. лв. аванси, без да са извършени някакви дейности.

2018 г. – ГЕРБ и ДПС уредени с договори

В началото на декември 2021 г. във връзка с текущи разследвания на договори за АМ „Хемус“ в „Автомагистрали“ ЕАД е постъпило искане от Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) за представяне на протокол от решение на съвета на директорите от 2018 г. за сключване на договор по процедура „инхаус“ с АПИ към МРРБ.

С писмо от 5 декември 2018 г. АПИ уведомява „Автомагистрали“, че съществува правна възможност да бъде сключен договор, чрез възлагане „инхаус“ по смисъла на чл. 14, ал. 1, т 6 от ЗОП, в случай, че АМ ЕАД разполага с необходимия ресурс и капацитет, сертификати, лицензи, отговарящи на спецификата на изпълнението на обекта, предмет на поръчката, а също и след становище на Агенцията за обществени поръчки (АОП), че двете дружества попадат в обхвата на чл. 14, ал.1, т.6.

След очевидно прибързания „анализ“ вече на другия ден, с писмо от 6 декември 2018 г., АМ ЕАД уведомяват АПИ, че разполагат с необходимия ресурс и капацитет, сертификати, лицензи, отговарящи на спецификата на изпълнението на обекта, предмет на поръчката, и представят необходимите документи и декларации, доказващи наличието на капацитет.

Според експерти е спорно доколко тези декларации и документи са доказателство за наличния ресурс за изпълнение и дали не попадат в хипотезата на чл.313 от Наказателния кодекс, което е в процес на изследване от разследващите органи.

Само след седмица, на 12.12.2018 г., АПИ изпраща на АМ ЕАД количествени сметки. На другия ден, на 13.12.2018 г. „Автомагистрали“ ЕАД получава положителното експресно становище от АОП. Същия ден Министерският съвет под ръководството на Бойко Борисов приема министерско постановление 308/13.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ в размер на 1 349 856 000,00 лв. за изграждане на АМ Хемус – участъци 1-6. Обнародвано е на 18 декември 2018 г. А след само още два дни, вече на 20 декември 2018 г., е подписан Договор 122/20.12.2018 г.

Така на ГЕРБ/Борисов бяха достатъчни само 15 дни да предостави почти 700 млн. евро на държавна компания, която в последствие след още 3 години няма как да е готова с нито един от участъците по „Хемус“, въпреки че наема без конкурс и без търг десетки близки до ДПС и ГЕРБ строителни фирми.

Както се вижда от Решение на СД на „АМ“ ЕАД № I -417/14.12.2018, с което „Биволъ“ разполага се приема подписване на договор с АПИ чрез възлагане „инхаус“ по смисъла на чл. 14, ал. 1, т 6 от ЗОП.

Решението е подписано единодушно от СД в състав: Стоян Беличев, Десислава Христова и Александър Филев. Самата Христова в интервютата си за „Биволъ“ и други медии твърдеше, че решенията се взимали без нея, еднолично от Беличев и по нареждане на тогавашния зам.-министър от ГЕРБ Николай Нанков. Самата тя, по думите й, била вече отстранена от поста след изтеклия в „Биволъ“ запис, станал известен като скандала #АПИГейт.

Това обаче не отговаря на истината, с оглед на новите факти – а именно подписите на Христова под скандалното решение и още два протокола – наред с този на Беличев и др. Документите са от септември 2018 г. А уволнението на Христова от Николай Нанков се случва едва през февруари 2019 г. след изтичането на записа #АПИГейт.

Остава загадка как е взето това решение от СД на АМ ЕАД, след като „Автомагистрали“ нямат и никога не са имали нито необходимия ресурс, нито капацитет да извършат възложената работа. За това стана известно през лятото на 2021 г., когато в Народното събрание председателят на Комисията по ревизия и проверка Мая Манолова цитира данните за десетина багера като цялата техника на „Автомагистрали“ с над 4 млрд. лв. похарчени за „Хемус“ и над 80 свлачища.

Тогава се наложи АМ ЕАД да ползва доставчици на материали и наем на механизация, или накратко – скрити подизпълнители, което впоследствие се превръща във факт, с избора на контрагенти и подписване на договори за наем на механизация, доставка на материали, услуги и отделни видове специфични дейности, с които „Автомагистрали“ ЕАД скрито превъзлага 95 % от работата на трети лица.

„Биволъ“ разполага с два протокола от СД на АМ ЕАД от 11 септември и 12 октомври 2018 г., от които става ясно, че тричленният борд е обсъждал и т.нар. „механизация“ за наем на подизпълнители с тежка техника за нуждите на дружеството. Посочено е, че се обсъждат „оферти“ от страна на: „партньори на дружеството“. Върху двата протокола стоят подписи не само на Стоян Беличев, но и на Десислава Христова.

Третият протокол от декември 2018 г., с който „Биволъ“ разполага, е най-красноречивият от всички. Става дума за решение на СД на АМ ЕАД:

По точка 1 от дневния ред:

Да се изплати 13-а заплата на работниците и служителите от „Автомагистрали“ ЕАД за 2018 г.
Гласували: ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ХРИСТОВА – “За”;

АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ ФИЛЕВ – “За”;

СТОЯН ФЬОДОРОВ БЕЛИЧЕВ – “За”. Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

По точка 2 от дневния ред:

Да се сключи договор, с възложител АПИ, за изпълнение на дейностите, свързани с изграждането на АМ „Хемус“ от „Автомагистрали“ ЕАД – изпълнител по договора, чрез възлагане „in-house“ по смисъла на чл.14, ал.1, т.6 от ЗОП.

Гласували: ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ХРИСТОВА – “За”; АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ ФИЛЕВ – “За”;

СТОЯН ФЬОДОРОВ БЕЛИЧЕВ – “За”. Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

Десислава Христова се възмущаваше пред „Биволъ“, че с тези договори АМ ЕАД се е превърнала в „гара-разпределителна към чекмеджето на Бойко Борисов“. Но за подписа си под едно от решенията и двата протокола не е казвала публично никъде.

Очевидно, не само свързаните с ГЕРБ членове на СД са били наясно с предстоящата схема, която предваритено е била подготвена от принципала в лицето на МРРБ и съответно – МС. Според доклад на Евгени Генчев, директор Диреция „Техническа“, подробно е изяснено, че АМ ЕАД не разполага с необходимия ресурс и капацитет, и ще следва да се наемат „контрагенти“ за наем на механизация и доставка на материали.

За разследващите органи остава загадка дали това е самостоятелно решение на СД на АМ ЕАД, или е било наредено от принципала МРРБ. Според източници на „Биволъ“, никой от СД не желае да споделя информация за това с разследващите органи. Тогавашният изпълнителен директор Стоян Беличев по време на разпити твърди, че той не бил носел никаква отговорност за сключените договори, а само е изпълнявал решения на СД, на който и той тогава е член, заедно с Десислава Христова.

Христова се разпорежда в „Автомагистрали“

След като участва в протестите през 2020 г. и говори пред медиите за уволнението си след огласените в Комисията „Манолова“ факти, служебната министърка Виолета Комитова назначава Десислава Христова първо в съответната група за проверка в сградата на АМ ЕАД, а след седмици обжалвания от назначените по време на ГЕРБ, и за член на борда и един от двамата изпълнителни директори.

Източниците на „Биволъ“ сочат, че след като Комитова на практика спира плащанията по „Хемус“ през лятото на 2021 г., в АМ ЕАД един след друг се явяват и представители на строителните компании, които настояват за извършване на плащания.

Често топмениджмънтът преотстъпва деликатните преговори на различни посредници и лобисти. Засечен при Десислава Христова да идва за среща е и бившият зам.-председател на ДПС Рушен Риза.

Рушен Мехмед Риза е осветен като бивш агент на Държавна сигурност с псевдоним „Петър“ в Трето и Четвърто (икономическо) управление.

Същевременно една от фирмите с негово съдружие “Промелс” – Плевен е бенефициент на над 390 хил. лв. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Още поне три фирми на Риза пак са в областта на селското стопанство. Последната му политическа активност е като кандидат-общински съветник от ДПС в София през 2020 г. и кандидат-депутат от Ловеч през април 2021 г.

Кантората на бивш юристконсулт на МРРБ

Според запознати, практиката от времената на ГЕРБ за източване на „Автомагистрали“ с външни подизпълнители не е спряна. Подписват се и сега договори с външни консултанти, за което липсва ясно изразена правна или икономическа логика.

Сред скандалните примери е договорът с правна кантора „Каменов, Каменова и партньори“ с предмет: оказване на правна помощ и съдействие на дружеството по всички въпроси от дейността му, свързани с „инхаус“ договорите, както и всички свързани с тях отношения между дружеството и трети лица.

Договорът от 1 ноември 2021 г., с който “Биволъ” разполага, е за минимум 3 000 лв. месечно (36 000 лв. годишно) плюс разноските по делата.

Наемането на външни консултанти, които да дават правни становища само доказва липсата на правен капацитет на „Автомагистрали“. Според запознати обаче по-притеснителен е фактът, че адв. Емил Каменов е бивш юристконсулт на „Автомагистрали“ ЕАД по времето на Стоян Беличев и може да е участвал пряко в изготвянето на правилата за провеждането на процедури за избор на контрагенти. Както и може да е запознат с избора на скандалните подизпълнители по инхаус договорите, и да ги е съгласувал всички.

Според данните ни, лицата, съгласували и подписвали договорите, са обект на съществен интерес от страна на ДАНС, ГДНП и ГДБОП, и са в списъка на лицата, които следва да бъдат разпитвани.

Наистина, адв. Емил Иванов Каменов е със сериозни връзки в сектора – според Търговския регистър той е бивш член на бордовете в две държавни дружества в процес на ликвидация – към МРРБ: “ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” ЕАД и „Универс“.

„Очевидно, лицето подписало множество договори по инхаус процедури ще даде „блестящо“ становище за законосъобразността на договорите, които сам е подписал, за което ще получи възнаграждание“, коментира един от източниците на „Биволъ“, близък до МРРБ, пожелал анонимност.

„Не вярвам да даде становище, че незаконосъобразно са провеждани процедурите и подписвани договорите“

Със знанието на новото ръководство са наети и още двама външни юристи – консултанти от времето на Стоян Беличев, участвали, според източниците ни, в в изготвянето на множество от разследваните днес договори.

В МРРБ мнозина не намират никаква правна и икономическа логика да се плаща на външни консултанти, свързани с предишното управление, вместо да си наемат юристи, които да са служители на „Автомагистрали“ и да не са свързани с ГЕРБ.

Няма информация и сключването на консултантски договори да е съпътствано с провеждане на конкурс. Твърди се, че се наемат по еднолично решение на ръководството, като тази тенденция не се отличава от методите на предишното управление, които са предмет на проверка от специалните служби.

Шефовете на МРРБ Комитова и Караджов са сигнализирани да разпоредят проверка на сключените договори с външни консултанти, обосновката им и по какъв ред са проведени процедурите за избор, ако има такива.

Свързването на АМ ЕАД с лица, които потенциално попадат в кръга на лицата за разпит и евентуално заподозрени по действащи проверки и досъдебни производства, не е особено добър атестат за желанието на ръководството на МРРБ за промяна в начина на работа на дружеството и законосъобразно изпълнение на задълженията.

Уволнен началник, информирал службите

Същевременно без работа остава топ-експертът, който има основната роля в разкриването на скандалните кухи договори от времето на кабинета “Борисов” като тези за АМ “Хемус”.

Ръководителят на отдел „Процедури, ОП и контрол на договори“ в АМ ЕАД Николай Едрев, подал съответния доклад „Относно: Действия на Член на Съвета на Директорите и Изпълнителен директор г-жа Десислава Христова“, е уволнен на 9 декември 2021 г.

Той посещава на 9 декември служебната министърка Виолета Комитова, която обещава да се заеме с проблема с възстановяването му на поста и го уверява, че не е давала разрешение за уволнението му. Тя отрича да е одобрявала уволнението му и отрича Христова да е искала разрешение за това.

На 10 декември 2021 г. във връзка със заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение с Автомагистрали ЕАД, Едрев пише до втория изпълнителен директор инж. Иван Станчев следното:

„Уволнението ми е немотивирано, неправилно и основано на неверни и тенденциозни твърдения, с цел отстраняването ми от длъжност. Присъствието ми в Автомагистрали ЕАД сериозно застрашава служители, които са извършвали служебните си задължения съмнително и във вреда на Дружеството, като част от предишното управление“.

Пояснява, че доказването на тези деяния е в правомощията единствено на разследващите органи, на които сме длъжни да оказваме пълно съдействие: „Считам, че моята досегашна дейност в Автомагистрали ЕАД доказва по безспорен начин намеренията на обществото и новото управление за промяна и е съвсем естествено да срещнем сериозна съпротива от лица, участвали в предишното управление“.

„Считам, че отстраняването ми от длъжност е по еднолично решение на г-жа Христова и сте били въведени в заблуждение, че отстраняването ми е съгласувано и одобрено от Принципала“.

„Отстраняването ми от длъжност цели единствено спиране на процеса на пълно изсветляване на дейността на Автомагистрали ЕАД в миналото и преминаване към законосъобразен начин на извършване на дейността, в интерес на дружеството и обществото“, пише Едрев.

„Както сам сте добре запознат, имам много недовършена работа в тази насока и отстраняването ми от длъжност не е в интерес на дружеството“

Писмо до Бойко Рашков за „Автомагистрали“

Дни преди Коледа Едрев посещава и новия министър Гроздан Караджов, когото уведомява за доклада си, за подадените сигнали за нарушенията на Десислава Христова и настоява за възстановяването си в длъжност.

Тази седмица ИТН са информирани от Караджов, че се подготвя заповедта за отстраняването на Десислава Христова. Поводът е проверката на ГДБОП срещу новото ръководство на АМ ЕАД.

По-рано Николай Едрев изпраща официално писмо и до министъра на вътрешните работи Бойко Рашков.

В писмото си Едрев информира вицепремиера за перипетиите си, свързани с установяването на нередности в „Автомагистрали“.

“Още в първите дни от работата ми установих множество нарушения и предполагаеми състави на престъпления”

Става дума за мащабното разследване за Лот 5 на АМ “Хемус”, по което от няколко месеца работят ГДБОП, ДАНС, НСлС и Прокуратурата на Република България (ПРБ).

“В началото на август, след преглед на плащанията за м. юли, заедно с инж. Иван Станчев анализирахме плащания, които по мое мнение бяха извършени без правно основание”, пише Едрев.

“Докладвах на министър Комитова и инж. Вълков беше освободен от длъжността изпълнителен директор.”

Припомня, че на 24 ноември 2021 г. информира министър Комитова за множество нередности, установени „при работата на изпълнителния директор г-жа Десислава Христова“.

„Г-жа Комитова поиска да й занеса доклада лично, без да минава в деловодството. Занесох го и разговаряхме около час. Вече бях изготвил доклад до СД, с предложение за решение за освобождаването на г-жа Христова от поста на Изпълнителен директор. След седмица отново напомних на министър Комитова, че положението е нетърпимо и тя ме посъветва да проведа приятелски разговор с г-жа Христова, на който да изложа аргументите си, какво не харесвам в работата на управлението, както и да не внасям доклада до СД, преди да видим как ще реагира“.

На 6 декември 2021 г. той провежда „приятелския“ разговор с Христова, която не иска да чуе аргументите му, какво не харесва в начина на управление, а направо заявява, че “аз и никой и не може” да й иска отчет какво прави, а решенията се вземат от изпълнителните директори.

„Заявява, че ще бъда незабавно уволнен. Съветвам я да си подаде сама оставката пред борда, преди да я поискам официално с доклад“.

“Тя бодро отказа и веднага поиска да ме уволни, но другият изпълнителен директор инж. Иван Станчев я съветва да се посъветва, преди да взема решения за мен:

„Започна една драма като в колумбийски сериал“.

Веднага след това Едрев е извикан от Тодор Стоянов – живеещ на семейни начала с г-жа Христова. Той е съветник на министър Комитова, но формално се води директор на дирекция „Държавна собственост“.

„Бивш зам.-министър, който се отказа от поста, за да може да назначат г-жа Христова за изпълнителен директор на АМ ЕАД. Гълча ме доста, но се оказа, че не знае за доста от решенията на г-жа Христова, или по-скоро се направи на ударен с мокър парцал“.

За пръв път Едрев официално споменава в писмен вид, че бивш зам.-председател на ДПС е посещавал изпълнителната директорка на работното й място: „Не можа да ми отговори на въпроса, какво прави Рушен Риза от ДПС в офиса на АМ ЕАД при г-жа Христова“.

„Така се продължава подмяната! Казах му, че няма да докладвам на Министър Комитова, а да го направи той, като неин съветник. Министър Комитова посъветва всички да не правят нищо, докато в сряда не се явим пред нея“.

На 8 декември 2021 г. Комитова не ги вика, а получих уведомен от колегите, че е уволнен.

„Същия ден 08.12.2021 г., рано от зарана г-жа Христова изготвя писмо съдържащо неистини, под формата на доклад, от името и подписан от 8-10 инженери, с което се иска отстраняването ми от работа, поради това, че много добре си върша работата, а на тях не им харесва, защото са замесени в цялата схема „Автомагистрали“ ЕАД“

Същия ден се свиква бордът на АМ ЕАД и Христова внася доклада за разглеждане, където твърди, че е получила разрешение от Принципала да бъда уволнен.

СД взема решение изпълнителните директори да действат съгласно КТ. Веднага се се изготвя заповед за прекратяване на трудовото му правоотношение, тъй като е все още на изпитателен срок, след като е назначен на 05 юли 2021 г.

„Другарският съд” при Комитова

На 9 декември 2021 в 8,30 ч. Едрев говори с Комитова и я предупреждава, че се носят слухове за уволнението му. В 14 ч. на 9 декември Комитова вика в кабинета си СД на АМ ЕАД и Едрев.

„Г-жа Христова води трима инженери, които твърдят, че ако бъда възстановен на работа, ще си подадат оставките. Г-жа Комитова им казва да си ги подадат. Започва другарски съд на Едрев в присъствието на борда на АМ ЕАД, зам.-министри, съветници. Става ясно, че си върша много добре работата, но характерът ми бил много чепат и съм се държал като политкомисар, и съм нямал право да контролирам изпълнителните директори и борда“.

Едрев пише на Рашков, че отговаря на обвиненията на висшестоящите следното:

„Аз казвам, че точно това ми е работата“.

Пояснява, че „удобно“ пропуснал покрай ушите си „лъжите на г-жа Христова и Гено Георгиев“ как през 2018 г. имали намерение със собствен капацитет да строят АМ Хемус и нямали никакво намерение да нарушават инхаус процедурите, та по тази причина взели решение за сключване на инхауса с АПИ.

„По това време Десислава Христова е член на СД, а Гено Георгиев – Ръководител отдел Механизация.“ Пътят към ада е постлан с добри намерения“.

Данните обаче показвали друго. „Както сме добре запознати, още през ноември 2018, са започнали да сключват множество рамкови договори за доставка на материали и наем на механизация с незнайно как избрани фирми. Тоест, схемата е била много ясна, много преди Христова да изхвърчи от борда през февруари 2019, заради разговора с Рашков и Иван“, припомня Едрев скандала АПИГейт.

„Това доказва по безспорен начин, че госпожата е била напълно наясно с цялата схема. Промяната с подмяна няма да стане!“

Христова „смело заявява“, че ако Едрев бъде възстановен на длъжност, ще си подаде оставката.

„Г-жа Комитова й казва да си я напише и прибере в джоба си“.

„Г-жа Комитова казва никой нищо да не предприема, докато не реши на следващия ден кого ще уволнява. Нарежда да не си подписвам заповедта за освобождаване“, оплаква се Едрев на шефа на МВР.

„Подмяна под формата на промяна“

На 10 декември 2021 г. заповедта за прекратяване е обявена в НАП по нареждане на Десислава Христова, без да му е връчена по надлежния ред.

„Към 15.30 провеждам още един едночасов разговор по телефона с г-жа Комитова, като я съветвам да отсъди мъдро и по справедливост, но според мен г-жа Христова е трън, както в нейния задник, така и в задника на новото правителство, тъй като е свързана с ДПС и с предишното управление, което е подписало договорите и раздавало щедро милиардите, а не желае да сподели кой нареди тази кражба“.

До 13 декември 2021 г. Комитова не решила въпроса, „въпреки че оставката на Христова е в джоба й“. Едрев пише, че към 15 декември е ясно, че Комитова оставя решението на въпроса за следващия министър:

„Защото са дружки с Тодор Стоянов и Десислава Христова и не върви да ги уволнява“.

На 14 декември 2021 в 8.30 часа поискал среща с министър Караджов относно въпросите, свързани с АМ ЕАД. „Убеден съм, че уволнението ми не е в интерес на дружеството и обществото, и цели да забави и/или спре разкритията, които правя, в изпълнение на служебните си задължения в АМ ЕАД“, пише Едрев на Рашков.

„Г-жа Христова е била част от проблема и разкритията ми за нейното участие не й се нравят, както и на множество лица, участвали дейно в схемите и понастоящем все още служители на АМ ЕАД“.

„Възможностите за моето уволнение не ме плашат, тъй като опитите за уволнението ми само ще потвърдят опитите за надграждане на извършеното от Беличев, Нанков и Борисов, както и за смяна, замяна, подмяна, измяна, видоизмяна под формата на промяна“, коментира Николай Едрев за „Биволъ“.

Експертът твърди, че е информирал за откритите нередности и уволнението си МРРБ и МВР. „След като се разчу, че се търсят възможности да ме уволнят, получих разностранна подкрепа от множество различни места. Стотици. Не знаех, че съм толкова популярен. Ако ме уволнят, ще ме направят национален герой, а никак не обичам публичността“, обобщава по случая Николай Едрев.

Десислава Христова отказа коментар за “Биволъ” по същество, понеже нямало да разисква “лъжи и клевети”. Медията ни обаче пази записите от няколкото телефонни разговори с нея. Както и публикува съответните “покани” за заседанията на УС на АМ ЕАД от 2018 г., на които са първите обсъждания на инхаус процедурите с АПИ и подизпълнителите.

“Биволъ” е насреща да публикува позицията й по случая, както и тази на “Автомагистрали” или МРРБ. Пресаташето на “Автомагистрали” обаче не знаел дали има сигнали срещу Десислава Христова и дали се готви нейната оставка по заповед на новия ресорен министър на регионалното развитие.

Христова – уволнена?

В понеделник, на 17 януари 2021 г. и в. “Сега” излезе с материал за ролята на Десислава Христова при подписване на договорите от края на 2018 г.

В 16:53 ч. МРРБ изпраща на българските медии следното прессъобщение:

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов подписа днес заповед за освобождаване на изпълнителния директор на „Автомагистрали“ ЕАД Десислава Христова. Предстои вписване на промяната в Търговския регистър.

Със същата заповед се прави и изменение на устава на дружеството. Промяната предвижда то да се представлява от един изпълнителен директор вместо двама, както е било до момента.

Posted in Вашите истории, Въпроси и отговори and tagged , , , , , .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *